Adana » Seyhan
Meslek & Uzman » Doktor » Psikiyatri
Dr. MURAT EREN ÖZEN
Adı Soyadı: Psikiyatri Uzmanı Dr. MURAT EREN ÖZEN
Doğum Tarihi: 18 Kasım 1971
Doğum Yeri: Osmaniye
Öğrenim Durumu:
Lise: Adana Özel Ayas Anadolu Lisesi - 1990
Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1996

Tıpta Uzmanlık: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004
Tıpta Uzmanlık Tezi: “İki uçlu bozuklukta Triptofan Hidroksilaz
Geni polimorfizmi: Bir Ön Çalışma”, Uzmanlık Tezi,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Gaziantep - 2004
ÜDS İNGİLİZCE DİL PUANI: 71.250
DİĞER DİL: İspanyolca
Görevler:
1-Pratisyen Dr., Mecburi hizmet, Palu Devlet Hast., Elazığ 1997-1998
2-Asistan Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi T. Parazitoloji AD 1998-2000
3-Asistan Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 2000-2004
4-Uz. Dr., Özel Adana Nobel Tıp Merkezi 2005-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1- Türkiye Psikiyatri Derneği
2- Türkiye Tabipler Birliği
3- Amerikan Psikiyatri Birliği (APA; American Psychiatric Association)
Bilimsel Dergilere Üyelikler :
Bağımlılık
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Journal of Clinical Psychiatry

TÜRKİYE’DE PSİKİYATRİ ALANINDAKİ ALDIĞIM 5 ÖDÜL
(TÜRKİYE’DE BU SAYIDA ÖDÜLE SAHİP 10 PSİKİYATRİST BULUNMAKTADIR)
1-Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi”
2-Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Duygudurum Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü 2002:
“Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”
3-38. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Duygudurum Bozuklukları Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“İki Uçlu bozuklukta Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizmi”
4- 5. Uluslararası Bakırköy Günleri Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü 2003:
“Türk Hastalarda Anjiyotensin Gen Polimorfizmi ve Bipolar Bozuklukla İlişkisi”
5- 1.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Poster Yarışması İkincilik Ödülü “Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi”

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
(Aşağıdaki yayınların hepsi yabancı dergilerde yayınlanmış yazılardır ve SSCI veya SSCI-Expanded kapsamında yer almaktadır.)
A1. Savaş HA, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, SS Zoroğlu, ME Özen, B Cengiz, Ö Akyol, “Possible Role of Nitric Oxide and Adrenomedullin in Bipolar Affective Disorder”, Neuropsychobiology, 45, 57-61 (2002).
A2. Zoroğlu SS, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, HA Savaş, C Bağcı, ME Özen, B Cengiz, , EA Çakmak, MI Doğru, Ö Akyol, “The Possible Pathophysiological Role Of Plasma Nitric Oxide and Adrenomedullin in Schizophrenia”, Journal of Psychiatric Research, 36, 309-315 (2002).
A3. Çataloluk O, Nacak M, Savaş HA, Tutkun H, Zoroğlu SS, Herken H, Barlas Ö, Özen ME, Arslan A. Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism And Its Association To Bipolar Affective Disorder In Turkish Patients. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2003; 10:129-132
A4. Selek S, Herken H, Savaş HA, Tutkun H, Özen ME. Massive Uvula Edema During
Lithium Therapy and Resolving After Discontinual: A Case Report
A5. Hasan Herken, Muradiye Nacak, Murat Eren Ozen, Hamdi Tutkun, Haluk Asuman Savaş, Omer Akyol, Mehmet Yumru, Aysun Kirnik, Salih Selek. Lack Of Association Between Angiotensin I Converting Enzyme Insertion/Deletion polymorphism And Therapeutic Outcome In Major Depression
A6. Mehmet Yumru, Murat Eren Özen, Haluk A. Savaş.
Long-acting injectable
risperidone for control of agitation in dementia. J Clinical Psychiatry 2006 In press.
A7. Ozen ME, Yumru M, Savas HA, Cansel N, Herken H. Neuroleptıc Malıgnant Syndrome Induced By Zıprasıdone On The Second Day Of Treatment: A Case Report. The World Journal of Biological Psychiatry 2006 In press.
A8. Savas HA, Yumru M, Ozen ME. Use of long acting risperidone in bipolar disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology 2006 In press.
B.Ulusal Hakemli Dergilere Kabul Edilen ve Yayınlanacak Olan Makaleler
B1. ME Özen, E Savaş, H Herken, HA Savaş, H Tutkun. “Sheehan Sendromuna İkincil Psikotik Bozukluk“ (Baskıda: Tıp Araştırmaları Dergisi Tarafından Kabul Edildi)
B2. ME Özen, H Herken, HA Savaş, H Tutkun, S Gürsoy, F Bülbül, A Kirnik “Serotonin Gerialım İnhibitörlerinin Raynaud Fenomeni Tedavisindeki Yeri“ (Baskıda: Tıp Araştırmaları Dergisi Tarafından Kabul Edildi)
B3. Murat Eren ÖZEN, Hasan HERKEN, Mehmet YUMRU, Haluk A. SAVAŞ
Two Cases of Quetiapine Induced Depersonalisation
B4. “Türkiye’nin Güneydoğu’sunda Psikiyatrik Hastalıklar Bağlamında Psikiyatri Ve Psikoloji İle İlişkili Bilgi Ve Tutumlar: Gaziantep Şehrinden Bir Kesit” Haluk Asuman Savaş, Mehmet Yumru, Leyla Göral, Murat Eren Özen
B5. Yumru M, Savaş HA, Cansel N, Özen ME, Kandemir H. Nöroleptik malign sendrom ve nöropsikiyatrik sekelleri: geriye dönük bir araştırma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16: 31-34.
B6. İkiuçlu Bozukluk Hastalarında Ötimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri. Salih Selek, Haluk A.Savaş, ………………Murat Eren Özen. Klinik Psikiyatri Dergisi 2005; cilt 8; sayı 4 180-5.


C. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TAM METİN YAHUT ÖZETİ BASILMIŞ OLAN POSTER BİLDİRİLER:^
C1. Dikensoy Ö, H Tutkun, A Filiz, H Savaş, N Bayram, N Tiryaki, E Ekinci, ME Özen, “Panik bozukluğu olan hastalarda yüksek alerjili ve ailesel astma öyküsü sıklığı: Pilot çalışma”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya, 2002.
C2. Zoroğlu SS, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, HA Savaş, C Bağcı, ME Özen, B Cengiz, , EA Çakmak, MI Doğru, Ö Akyol, “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi” Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.
C3. Savaş HA, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, SS Zoroğlu, ME Özen, B Cengiz, Ö Akyol, “Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”, Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.
C4. Selek S, Herken H, Tutkun H, Savas HA, Özen ME, Vırıt O. Lityum Tedavisi sırasında başlayan ve kesilmesiyle sona eren uvula ödemi; Bir olgu sunumu. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
C5. Özen ME, Herken H, Tutkun H, Savas HA, Gürsoy S,Bülbül F,Kirnik A.
Serotonin Gerilim inhibitörlerinin kullanımının Raynaud Fenomeni tedavisindeki yeri.
13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
C6. Bülbül F, Savas HA, Selek S, Savas E, Tutkun H, Kaya MC, Özen ME, Herken H. 9 olgu dolayısı ile ikiuçlu bozuklukta ve tekuçlu depresyonda lamotrijin kullanımı. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
C7. H Herken ,H Tutkun ,HA Savaş ,ME Özen ,M Yumru ,S Selek “Depresyon
Hastalarında Katekol-O-Metil Transferaz Enzim Gen Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap
İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004)
C8. H Tutkun, M Nacak, ME Özen,H Herken, HA Savaş,M Yumru,S Selek,A Kirnik, S Zoroğlu
“Panik Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004)
C9. Savas HA, Yumru M, Ozen ME. Use Of Long Actıng Rısperıdone In Treatment Of Noncomplıant Bıpolar Patıents : A Case Serıes.XIII World Congress of Psychiatry 2005, Cairo, Egypt
C10. “Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi” Dr.Hasan HERKEN, Dr. Emin ERDAL, Dr.Murat Eren ÖZEN, M. Cemal KAYA
C11. Murat Eren ÖZEN, Mirtazapin İle Kötüleşen Veya Ortaya Çıkan Huzursuz Bacak Sendromu: 5Olgu, 3.Bağımlılık kongresi,İstanbul
C12. Murat Eren ÖZEN, Reboksetin Kullanımı İle Ortaya Çıkan Depersonalizasyon – Derelizasyon Sendromu, 3.Bağımlılık Kongresi, İstanbul
D-Sunulmuş Fakat Bildiri Kitabında Özeti Yahut Tam Metni Bulunmayan Sözel Bildiri:
D1.Çataloluk O, Nacak M, Savaş HA, Tutkun H, Zoroğlu SS, Herken H, Barlas Ö, Özen ME, Arslan A. “Türk Hastalarda Anjiyotensin Gen Polimorfizmi ve Bipolar Bozuklukla İlişkisi” 5. Uluslararası Bakırköy Günleri, İstanbul, 13-15 Mart 2003
E-Planladığım ve Halen Üzerinde Çalıştığım Türkçe ve Yabancı Makaleler
E1. 2003-2004 Yılları Arasında Yatarak Ve Ayaktan Tedavi Gören Alkol Ve Madde Kullanımı Olan Olguların Değerlendirilmesi
E2. Zor Doğumu Takiben Ortaya Çıkan Posttravmatik Stres Bozukluğu:24 olgunun değerlendirilmesi
E3. Yatarak Tedavi Gören Alkol ve Madde Bağımlılarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı
E4. Topiramatın Remisyondaki Depresyon Hastalarında Kilo Verdirici Etkisi: Doksan Hastalık Olgu Serisi
E5. Lamotrigine For The Treatment Of Generalized Anxiety Disorder: A Case Series Of 48 Women
E6. Hemiparesis In A Mental Retarded Patient With Ziprasidone:A Case Report
E7. Hair Loss With Ziprasidone:A new Drug Or A New Problem? (case report)
E8. Oculogyric Crisis Due To Ziprasidone After An İnitial Oral Dose:A Case Report
E9. Sertralin ve Essitalopramın PMDD’de etkinliği ve karşılaştırması
E10. Özel bir psikiyatri kliniğinde Depersonalizasyon sıklığı
Nobel Tıp Merkezi
Baraj yolu 4 durak Hastaneler kavşağı Emniyet Çocuk Şubesi yanı Sümer mh.
100 sk Altıkulaç Apt. No: 13
Seyhan ADANA
Tel: 0 322 226 00 22
Fax: 0 322 226 00 85
E-posta: muraterenozen@gmail.com
Harita bilgisi bulunamadı.
Eklenmiş makale bulunamadı.
Eklenmiş duyuru bulunamadı.

Meslek/Uzman Hakkında Yaz

Yazı eklemek için sisteme giriş yapınız veya üye olunuz.

Eklenmiş Yazılar

Kayıt bulunamadı.

'Memnunuz Biz' ailesine hoş geldiniz


Üye Ol

Üye misiniz?

Giriş
Şifrenizi mi unuttunuz?
Hayata dair her türlü memnuniyetin ve önerinin paylaşıldığı güler yüzlü portal 'Memnunuz Biz' artık yayında!
Kısa zamanda önemli bir başvuru kaynağı haline gelecek bu portalı nasıl mı kullanacaksınız? Bu sorunun cevabı için lütfen tıklayın!